Отчеты и тарифные сметы

           Приложение 2

           Приложение 3

           Приложение 1

           Приложение 2

           Приложение 3

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

+7 7292 564 266