Есептер мен тарифтік сметалар

           Қосымша 1

           Қосымша 2

           Қосымша 6-3,4

           Қосымша 7-3,4

           Қосымша 2

           Қосымша 3

           Қосымша 1

           Қосымша 2

           Қосымша 3

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

+7 7292 564 266

maekhotline@maek.kz