13.06.2024 күнгі радиациялық фон

Экспозициялық дозаның қуаты

0,07-0,10 мкЗв/сағ

Баспасөз қызметі

+7 7292 562 121

maek@maek.kz

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сенім телефоны

+7 7292 564 266

maekhotline@maek.kz

Ауыз судың сапасы туралы ақпарат

2024 жылғы сәуірде Ақтау қаласының тарату желісіне түсер алдында ауыз судың сапасы туралы ақпаратр/б
Сапа көрсеткіштеріӨлшем бірлігі

Норматив, артық емес (Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 «Шаруашылық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық су пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы сәйкес)

Ауыз судағы орташа құрамы
Органолептикалық көрсеткіштер
1 Түсі градус 20 4,25
2 Бұлдырлық мг/л 1,5 0,11
3 Иісі балл 2 0
4 Дәмі балл 2 0
Жалпыланған көрсеткіштер
5 Сутектік көрсеткіш единицы рН 6-9 8,52
6 Жалпы минералдану (құрғақ қалдық) мг/л 1000 504
7 Жалпы қаттылық мг-экв./л 7,0 1,65
8 Перманганатты тотығу мг/л 5,0 0,62
9 Мұнай өнімдері, жиынтық мг/л 0,1 <0,02
Бейорганикалық заттар
10 Темір (Fe, жиынтық) мг/л 0,30 0,04
11 Мыс (Cu, жиынтық) мг/л 1,0 <0,02
12 Нитраттар (No3 бойынша) мг/л 45 1,05
13 Нитрит-ион мг/л 3,0 <0,003
14 Аммиак (азот бойынша) мг/л 2,0 <0,08
15 Фторидтер (F-) мг/л 0,7
(МЕМСТ 2874-82
«Ауыз су. Гигиеналық талаптар және сапаны бақылау» бойынша)
0,65
16 Хлоридтер (CL-) мг/л 350 160
17 Натрий мг/л 200 158
18 Сульфаттар (SO42-) мг/л 500 115
19 Кальций (Са2+) мг/л нормаланбайды 22,7
Хлорлау нәтижесінде суда болатын заттар
20 Қалдық хлор мг/л 0,3-1,0 шегінде 0,46
21 Хлороформ мг/л 0,2 <0,0015
Микробиологиялық көрсеткіштер
22 Жалпы колиформды бактериялар 100 мл бактериялардың саны жоқ жоқ
23 Термотолерантты колиформды бактериялар 100 мл бактериялардың саны жоқ жоқ
24 Жалпы микробтық саны 1 мл-де колонияны құрайтын бактериялардың саны 50 көп емес 0