Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сенім телефоны +7 7292 564 266

Ауыз судың сапасы туралы ақпарат

2022 жылғы қазанда Ақтау қаласының тарату желісіне түсер алдында ауыз судың сапасы туралы ақпаратр/б
Сапа көрсеткіштеріӨлшем бірлігі

Норматив, артық емес (ҚР ҰЭМ 16.03.2015 ж. № 209 бұйрығымен бекітілген санитариялық ережелерге сәйкес)

Ауыз судағы орташа құрамы
Органолептикалық көрсеткіштер
1 Түсі градус 20 4,07
2 Бұлдырлық мг/л 1,5 0,31
3 Иісі балл 2 0
4 Дәмі балл 2 0
Жалпыланған көрсеткіштер
5 Сутектік көрсеткіш единицы рН 6-9 8,40
6 Жалпы минералдану (құрғақ қалдық) мг/л 1000 455
7 Жалпы қаттылық мг-экв./л 7,0 1,42
8 Перманганатты тотығу мг/л 5,0 0,36
9 Мұнай өнімдері, жиынтық мг/л 0,1 <0,02
Бейорганикалық заттар
10 Темір (Fe, жиынтық) мг/л 0,30 0,09
11 Мыс (Cu, жиынтық) мг/л 1,0 <0,02
12 Нитраттар (No3 бойынша) мг/л 45 0,91
13 Нитрит-ион мг/л 3,0 <0,003
14 Аммиак (азот бойынша) мг/л 2,0 <0,08
15 Фторидтер (F-) мг/л 0,7
(МЕМСТ 2874-82
«Ауыз су. Гигиеналық талаптар және сапаны бақылау» бойынша)
0,64
16 Хлоридтер (CL-) мг/л 350 177
17 Натрий мг/л 200 172
18 Сульфаттар (SO42-) мг/л 500 117
19 Кальций (Са2+) мг/л нормаланбайды 20,5
Хлорлау нәтижесінде суда болатын заттар
20 Қалдық хлор мг/л 0,3-1,0 шегінде 0,46
21 Хлороформ мг/л 0,2 <0,0015
Микробиологиялық көрсеткіштер
22 Жалпы колиформды бактериялар 100 мл бактериялардың саны жоқ жоқ
23 Термотолерантты колиформды бактериялар 100 мл бактериялардың саны жоқ жоқ
24 Жалпы микробтық саны 1 мл-де колонияны құрайтын бактериялардың саны 50 көп емес 0