Сапа қоршаған ортаны қорғау, еңбек қауіпсіздігі және денсаулық сақтау, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы саясат