Сапа, қоршаған ортаны қорғау, еңбек қауіпсіздігі және денсаулық сақтау, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы саясат

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

+7 7292 564 266

maekhotline@maek.kz