Жылу

ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУГЕ АРНАЛҒАН ШАРТ 01.11.2021