Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сенім телефоны +7 7292 564 266

Жылу

ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУГЕ АРНАЛҒАН ШАРТ 01.11.2021