Жылу

ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУГЕ АРНАЛҒАН ШАРТ 01.11.2021

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

+7 7292 564 266

maekhotline@maek.kz