20.05.2024 күнгі радиациялық фон

Экспозициялық дозаның қуаты

0,07-0,10 мкЗв/сағ

Баспасөз қызметі

+7 7292 562 121

maek@maek.kz

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сенім телефоны

+7 7292 564 266

maekhotline@maek.kz

 

  1. «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС келесі лоттар бойынша мүлікті тендер тәсілімен сату бойынша сауда-саттықты қайта өткізу туралы хабарлайды:

 

р/б

Мүліктің атауы

Кадастрлық нөмірі

Бастапқы құны

(теңге)

1

№ 6 А жер учаскесі, 1/1 уч. (6А ш.а.), ауданы 0,1900 га

13:200:020:163

21 276 000,00

Сатушы үшін ең тиімді баға мен сатып алу шарттарын ұсынған қатысушы жеңімпаз болып танылады.

2.1 Сауда-саттыққа қатысушыға қойылатын талаптар

Сауда-саттыққа (лотқа) қатысуға өтінімді қамтамасыз ету)

№ лоттың атауы

Міндеттемелер

Кепілдік жарна мөлшері

1

Кепілдік жарна, тендерге қатысуды қамтамасыз ету

Міндетті шарт

50%

Кепілдік жарна өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзіміне дейін «МАЭК-қазатомөнеркәсіп» ЖШС банк шотына аудару арқылы БСН 030240000329, ЖСК KZ966010231000017128 «Қазақстан Халық Банк» АҚ БСК HSBKKZKX енгізілуі тиіс;

Құжаттар жапсырылған конвертте ұсынылады және мыналардан тұрады:

- конвертте «2020 жылғы 023 желтоқсан  сағат 14:00-ге дейін ашуға болмайды, сауда-саттыққа қатысуға өтінім» деген ірі жазбаны, сауда-саттықтың (мүлікті өткізу туралы) және лоттардың атауын орналастыру;

- уәкілетті тұлғаның қолымен және мөрмен бекітілген қатысуға өтінімдер;

- атқарушы органның басшысын тағайындау туралы заңды тұлға құрылтайшысының (лерінің) шешімін, заңды тұлға филиалының атқарушы органының басшысына бас сенімхатты берген тұлғаның өкілеттігін растайтын құжат);

- қатысушының жеке басын куәландыратын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелері (жеке тұлға үшін);

- заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе ҚР Электрондық үкімет порталымен берілген, тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы анықтаманың нотариалды куәландырылған көшірмесі (жеке сәйкестендіру нөмірі),(e.gov) (заңды тұлға үшін);

- ҚР электрондық үкімет порталынан берілген заңды тұлғаның құрылтай құжаттарына соңғы енгізілген өзгерістер туралы анықтамалар (e.gov) (заңды тұлға үшін);

- дара кәсіпкер куәлігінің не дара кәсіпкер ретінде қызметті жүзеге асырудың басталғаны туралы хабарламаның берілгенін растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;

- құрылтайшылар туралы мәліметтерді қамтитын құжаттар: заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген заңды тұлға жарғысының нотариат куәландырған көшірмесі; Үлгі жарғы негізінде тіркелген заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны тіркеу туралы белгіленген нысандағы өтініштің көшірмесі (консорциум қатысқан жағдайда консорциумға кіретін әрбір заңды тұлға жарғысының нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылады), сауда-саттық өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын уақытта берілген акцияларды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірменің нотариат куәландырған көшірмесі;

- тендер өткізу туралы хабарландыруда белгіленген және көрсетілген кепілдік жарнаны қайтару үшін банк шотының болуын растайтын банктен анықтаманың түпнұсқасы. Банктен банктік (ағымдағы) шоттың бар-жоғын растайтын анықтаманың түпнұсқасы қайтарылмайды және сатушыда қалады;

- тендер өткізу туралы хабарландыруда белгіленген және көрсетілген кепілдік жарнаның енгізілгенін растайтын түпнұсқада Банктің, кассалық чектің немесе өзге төлем құжатының белгісі бар төлем тапсырмасының түпнұсқасы;

- үшінші тұлғаның атынан осы тендерге қатысу құқығын растайтын құжаттың (сенімхаттың) нотариат куәландырған көшірмесі.

Мөрленген конверттің алдыңғы жағында Қатысушы көрсетуі керек:

- өзінің толық атауы, пошталық және электрондық мекенжайы, мобильді нөмірі көрсетілген байланыс тұлғасы (ZOOM бағдарламасы арқылы бейне конференц байланысты ұйымдастыру үшін);

- сауда-саттық туралы хабарландыруда көрсетілген ұқсас мәліметтерге сәйкес келуі тиіс Серіктестіктің (Ұйымдастырушының) атауы және пошталық мекенжайы;;

Белгіленген мерзімде құжаттар пакеті толық ұсынылмаған және/немесе өтінім қойылатын талаптарға сәйкес келмеген жағдайларда өтінім қабылданбайды.

3.2 Сатып алу - сату шартын жасасу талаптары

Жеңімпаз тендер қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде шартқа қол қоюы тиіс;

Шартқа екі тарап қол қойғаннан кейін, МАЭК алдын ала төлемге шот ұсынады, ол бойынша Жеңімпаз оны ұсынылғаннан кейін 5 банктік күн ішінде төлеуі тиіс;

Егер жеңімпаз алдын-ала төлемге шот ұсынғаннан кейін 5 банктік күн ішінде сатып алынған мүлік үшін тиісті соманы төлемесе, онда жасалған сатып алу-сату шарты бұзылады және бұл Сатып алушы сатуға Қатысушылардың қатарынан шығарылады және ол енді сол мүлікті қайта сатуға қатыса алмайды;

Тендер шарттарында кепілдік жарнаны енгізу көзделген, кепілдік жарна қайтарылмайды егер, Қатысушы:

* Жеңімпаз болып танылды және жарна шарт бойынша сатып алынатын мүліктің төлемі есебіне жатқызылса;

* өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін оны кері қайтарып алса немесе өзгертсе;

* анықталған Жеңімпаз бола отырып, келісімшарт жасамаса.

Сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер мына мекенжай бойынша қабылданады: 130000, Ақтау қаласы, 7-өнеркәсіптік аймақ, 65 ғимарат, «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС кеңсесі.

Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2020 жылғы 022 желтқсан  жергілікті уақыт бойынша сағат 16:00-ге дейін.

Тендер (өтінімдерді ашу) 2020 жылғы 23 желтоқсан күні  жергілікті уақыт бойынша сағат 14:00-ге дейін  Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 7-өнеркәсіптік аймақ, № 220 кабинеттегі «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС 65 ғимараты мекенжайы бойынша өткізіледі. Тендердің нәтижелері туралы ақпарат корпоративтік сайтта орналастырылады.

Сатылатын мүлік туралы мәліметтерді, сондай-ақ өзге де ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады: 130000, Ақтау қаласы, 7-өнеркәсіптік аймақ, 65 ғимарат, тел.562-096.

Сауда-саттыққа қатысуға өтінім берген қатысушылар конверттерді ашу кезінде ZOOM бейне конференция байланысы арқылы комиссия отырысына қатысу үшін сілтеме:

Zoom конференциясына қосылу

https://us02web.zoom.us/j/5849112299?pwd=UFJDRU01cU84YTVvYVpZQkRUaWp3Zz09

Конференция идентификаторы: 584 911 2299

Кіру коды: 8596

«Ақпарат Айдыны» газетінде: «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС тендер тәсілімен № 6А, 1/1 уч. кадастрлық № 13:200:020: 163 жер учаскесі түріндегі мүлікті сату бойынша сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды.

Сауда-саттыққа қатысу туралы толық ақпаратпен және талаптармен «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС  www.maek.kz   корпоративтік сайтында «Хабарландырулар» бөлімінде танысуға болады.