«МАЭК» ЖШС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәйкестік қызметі туралы ереже

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

+7 7292 564 266

maekhotline@maek.kz