03.04.2020ж. №32 бұйрыққа өзгерту енгізу туралы ХАБАРЛАМА

          Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаментінің 13.04.2020 жылғы №18-НҚ «Жылу энергиясын өндіру және онымен жабдықтау, магистральды құбырлар арқылы су беру (су өндіру) бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтерді бекіту туралы» бұйрығы негізінде, «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС 16.04.2020ж. №37 бұйрығымен жылу энергиясын өндіру және онымен жабдықтау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтерді 01.04.2020 ж. бастап төтенше жағдай аяқталғанға дейінгі мерзімге бекітті.

 

Жылу энергиясын есептеудің үйге ортақ аспаптарының болуына немесе болмауына байланысты жылумен жабдықтау қызметтеріне соңғы тұтынушыға дейін сараланған тарифтер

 

           

          теңге/Гкал

 

р/б

Тұтынушылар

«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС тарифі

«КЖСА» МКК

желілеріндегі нормативтік-техникалық ысырап

анықтама: «КЖСА» МКК желілеріндегі нормативтік-техникалық ысырапты есепке ала отырып, «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС босату тарифі

«КЖСА» МКК

тарифі

Нақты тұтынушыға дейінгі ҚҚС-сыз тариф

Нақты тұтынушыға дейінгі ҚҚС қоса тариф

2.

Жылу энергия

 

 

 

 

 

 

2.1.

Тұтынушылар– ЖЖЕА орнатылмаған үйлерде тұратын жеке тұлғалар (ТЖЖЕА-сыз тұтынушылар)

1 800,08

244,32

2 044,40

646,23

2 690,63

3 013,51

2.2.

Тұтынушылар– ЖЖЕА орнатылған үйлерде тұратын жеке тұлғалар (ТЖЖЕА бар  тұтынушылар)

1 106,03

244,32

1 350,35

646,23

1 996,58

2 236,17

2.3.

Тұтынушылар– жалпы үйлік жылу энергиясын есептеу аспаптарын орнатуға техникалық мүмкіндігі жоқ ескірген, апаттық, барақ типтес үйлерде тұратын жеке тұлғалар

1 351,64

244,32

1 595,96

646,23

2 242,19

2 511,25

2.4.

Бюджеттік мекемелерден басқа ЖЖЕА жоқ басқа да тұтынушылар (ТЖЖЕА-сыз басқалар)

5 398,70

244,32

5 643,02

646,23

6 289,25

7 043,96

2.5.

Бюджеттік мекемелерден басқа ЖЖЕА жоқ басқа да тұтынушылар (ТЖЖЕА бар басқалар)

2 446,00

244,32

2 690,32

646,23

3 336,55

3 736,94

2.6.

ЖЖЕА жоқ бюджеттік мекемелер (ТЖЖЕА жоқ бюджет)

7 034,78

244,32

7 279,10

646,23

7 925,33

8 876,37

2.7.

ЖЖЕА бар бюджеттік мекемелер (ТЖЖЕА бар бюджет)

3 329,63

244,32

3 573,95

646,23

4 220,18

4 726,60

                 

 

 

«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС әкімшілігі

****************************************************************************************************************************************************

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в приказ № 32 от 03.04.2020 года

           

          На основании приказа  Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК  по Мангистауской области  от 13.04.2020 года  № 18-ОД «Об утверждении тарифов на регулируемые услуги по производству и снабжению тепловой энергией, по подаче воды по магистральным трубопроводам (производство воды), на период действия чрезвычайного положения, ТОО «МАЭК-Казатомпром» приказом № 37 от 16.04.2020г утвердило в действие тарифы на регулируемые услуги по производству и снабжению тепловой энергией, с введением в действие  с 01.04.2020 года, до окончания действия чрезвычайного положения.

         

Дифференцированные тарифы на услуги теплоснабжения до конечного потребителя

в зависимости от наличия или отсутствия общедомовых приборов учета

тепловой энергии

         

 

    тенге/Гкал

№ п/п

Потребители

Тариф ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Нормативно-технические потери в сетях ГКП «КЖСА»

справочно: отпускной тариф ТОО «МАЭК-Казатомпром» с учетом нормативно-технических потерь в сетях ГКП «КЖСА»

Тариф ГКП «КЖСА» на транспортировку

Тариф до конечного потребителя без НДС

Тариф до конечного потребителя с НДС

 

Тепловая энергия

 

 

 

 

 

 

1

Потребители – физические лица, проживающие в домах без ОПУТ (Тпотр без ОПУТ)

1 800,08

244,32

2 044,40

646,23

2 690,63

3 013,51

2

Потребители – физические лица, проживающие в домах с ОПУТ (Тпотр с ОПУТ)

1 106,03

244,32

1 350,35

646,23

1 996,58

2 236,17

3

Потребители – физические лица, проживающие в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии

1 351,64

244,32

1 595,96

646,23

2 242,19

2 511,25

4

Прочие потребители без ОПУТ, за исключением бюджетных организаций (Тпрочие без ОПУТ)

5 398,70

244,32

5 643,02

646,23

6 289,25

7 043,96

5

Прочие потребители с ОПУТ, за исключением бюджетных организаций (Тпрочие с ОПУТ)

2 446,00

244,32

2 690,32

646,23

3 336,55

3 736,94

6

Бюджетные организации без ОПУТ (Тбюджет без ОПУТ)

7 034,78

244,32

7 279,10

646,23

7 925,33

8 876,37

7

Бюджетные организации с ОПУТ (Тбюджет с ОПУТ)

3 329,63

244,32

3 573,95

646,23

4 220,18

4 726,60

    

 

 

                                                                                                                   Администрация  ТОО «МАЭК-Казатомпром»

 

 

logo.png
МАЭК-Казатомпром
Сделаем мир светлее!

АДРЕС

ТОО "МАЭК-Казатомпром" Мангистауская область, г.Актау, Промзона 7, здание 65
e-mail: maek@maek.kz

Search