2020 жылғы маусымдағы Ақтау қаласының тарату желісіне түсер алдындағы ауыз судың сапасы туралы ақпарат.р/б
Сапа көрсеткіштеріӨлшем бірліктері

Норматив, артық емес (ҚР ҰЭМ 16.03.2015 ж. № 209 бұйрығымен бекітілген Санитариялық қағидаларға сәйкес)

Ауыз судағы орташа құрамы
Органолептикалық көрсеткіштер
1 Түсі градус 20 3,94
2 Лайлылығы мг/л 1,5 0,03
3 Иісі балл 2 0
4 Дәмі балл 2 0
Жинақталған көрсеткіштер
5 Сутегі көрсеткіші рН бірліктері 6-9 8,37
6 Жалпы минералдану (құрғақ қалдық) мг/л 1000 510
7 Жалпы қаттылық мг-экв./л 7,0 1,69
8 Перманганат тотығуы мг/л 5,0 0,37
9 Мұнай өнімдері, жиынтық мг/л 0,1 <0,02
Бейорганикалық заттар
10 Темір (Fe, жалпы) мг/л 0,30 <0,05
11 Мыс (Cu, жалпы) мг/л 1,0 <0,02
12 Нитраттар (NO3 бойынша?) мг/л 45 0,71
13 Нитрит-ион мг/л 3,0 <0,003
14 Аммиак (азот бойынша) мг/л 2,0 <0,08
15 Фторидтер (F-) мг/л 0,7
(«Ауыз су. Гигиеналық талаптар және сапаны бақылау» МЕМСТ 2874-82 бойынша)
0,63
16 Хлоридтер (CL-) мг/л 350 178
17 Натрий мг/л 200 166,5
18 Сульфаттар (SO42-) мг/л 500 117
19 Кальций (Са2+) мг/л нормаланбайды 24,3
Хлорлау нәтижесінде суда болатын заттар
20 Қалдық хлор мг/л 0,3-0,5 шегінде 0,64
21 Хлороформ мг/л 0,2 <0,0015
Микробиологиялық көрсеткіштер
22 Жалпы колиформды бактериялар 100 мл бактериялар саны жоқ жоқ
23 Термотолерантные колиформные бактерии 100 мл бактериялар саны жоқ жоқ
24 Жалпы микробтық саны 1 мл-дегі бактериялар колониясын құрайтын саны 50 көп емес 0
logo_kz_s.png

МАЭК-Қазатомөнеркәсіп
2020 ж.