Біздің Стратегиямыз

Мақсат:

Ел экономикасының электр және жылу энергиясына өсіп келе жатқан қажеттілігін қамтамасыз ету.

Міндет:

  1. Өңірдің қажеттіліктері үшін электр және жылу энергиясы мен судың үздіксіз өндірісін қамтамасыз ету.
  2. Өндірістік жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша регламенттік жұмыстарды уақытында орындау.
logo_kz_s.png

МАЭК-Қазатомөнеркәсіп
2020 ж.