Персональные инструменты
Вы здесь: Главная Пресс-центры Рекламные материалы и объявления Хабарландыру - Объявление

Хабарландыру - Объявление

— Категория

                                              

          «МАЭК-Казатомөнеркәсіп» ЖШС (орналасқан орны: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, өнеркәсіп аймағы), «Тұтынушыларға және өзге де мүдделі тұлғаларға реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну жөніндегі табиғи монополия субъектісінің қызметі туралы жыл сайынғы есепті өткізу қағидаларына»  сәйкес, тұтынушылар мен  басқа да мүдделі тұлғалар алдында реттелетін қызметтер көрсету бойынша кәсіпорынның қызметі:  жылу энергиясын өндіру, ауыз су, техникалық су, ыстық су өндіру, теңіз суын беру қызметі бойынша жыл сайынғы есеп беруін өткізетіндігі туралы хабарлайды.

         Есеп беру 2017 жылдың 28 сәуірінде, сағат 15.00-де , 5 ш.а., облыстық филармония залында өтеді.

                           

         ТОО «МАЭК - Казатомпром» (местонахождение: Мангистауская область, город Актау, промышленная зона), согласно «Правилам проведения ежегодного отчёта о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», сообщает о проведении перед потребителями и иными заинтересованными лицами ежегодного отчета о деятельности предприятия по предоставлению регулируемых услуг:

производство тепловой энергии, производство питьевой воды, производство технической воды, производство горячей воды, услуги по подаче морской воды. 

               Слушания состоятся 28 апреля 2017 года в 15-00 часов по адресу:            5 мкр. здание областной филармонии

 

 

 

 

 

 

 

Действия с Документом