Персональные инструменты
Вы здесь: Главная Пресс-центры Рекламные материалы и объявления Хабарлама / Извещение

Хабарлама / Извещение

                                
             «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС 2017ж. 01.09. бастап ауыз су мен техникалық су тарифі өскендігі туралы тұтынушыларды хабардар етеді.

             ҚР Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті Маңғыстау облысы бойынша департаментінің «Төтенше реттеу шарасы ретінде «Каспий жылу, су арнасы» ҚКК-ның сумен қамту және су тарату реттелетін қызметтеріне 2015-2019 жж. тарифтік сметасы мен шекті тарифін бекіту туралы» 2017 жылғы 5 шілдедегі №20-ОД бұйрығы негізінде «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС 2017 жылғы 6 қыркүйектегі №131 бұйрығымен 2017 жылдың 1 қыркүйегінен бастап №1.2 қосымшада көрсетілгендей ауыз су мен техникалық суды өндіру тарифтері, тасымалдаушының жеткізу қызметі тарифі  мен қосымша құн салығын ескере отырып нақты тұтынушыға берілетін ауыз су мен техникалық су тарифтерін бекітті.

 

                                                                                                                      №1 қосымша

 

                        Магистральды құбыр арқылы (су өндіру) нақты

                       Тұтынушыны ауыз сумен қамту қызметінің тарифі

 

Қызмет атауы

тұтынушылар

Өлшем бірлігі

«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС тарифі

(ҚҚС-сыз)

«КСЖА»

ҚКК тарифі

(ҚҚС-сыз)

Берілу тарифі

(ҚҚС-сыз)

Берілу тарифі

(ҚҚС-мен)

 

Ауыз су

тұрғындар

Теңге/м3

       123,50

   85,70

  209,20

  234,30

Заңды тұлғалар

 

Теңге/м3

 

       206,43

 

   85,70

 

  292,13

 

  327,19

 

 

 

                                                                                                                       № 2 қосымша

 

                        Магистральды құбыр арқылы (су өндіру) нақты

                        тұтынушыны техникалық сумен қамту тарифі

 

 

 

Қызмет атауы

тұтынушылар

Өлшем бірлігі

«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС тарифі

(ҚҚС-сыз)

«КСЖА»

ҚКК тарифі

(ҚҚС-сыз)

Берілу тарифі

(ҚҚС-сыз)

Берілу тарифі

(ҚҚС-мен)

 

Ауыз су

тұрғындар

Теңге/м3

       32,26

   61,40

  93,66

  104,90

Заңды тұлғалар

 

Теңге/м3

 

       81,97

 

   61,40

 

  143,37

 

  160,57

 

 

 

                                                  «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС әкімшілігі

 

                                                                   *        *      *

            ТОО «МАЭК-Казатомпром», информирует потребителей питьевой и технической воды об изменении тарифов с 01.09.2017 года.    

                                                                                             

            На основании приказа № 20-ОД от 05.07.2017г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области  «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на 2015-2019гг ГКП «Каспий жылу, су арнасы» на регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения в качестве чрезвычайной регулирующей меры»,  ТОО «МАЭК-Казатомпром» приказом № 131 от 06.09.2017г. утвердило тарифы на питьевую и техническую  воду до конечных потребителей с учетом тарифа на услуги по производству питьевой и технической воды, тарифов транспортировщика на передачу и НДС, согласно Приложений № 1,2, с  введением  в действие с  01.09.2017 г.  

                                                                                                                          Приложение №1

 

Тарифы на услуги снабжения  питьевой водой через магистральные

трубопроводы (производство воды) для конечного потребителя.

 

Наименование услуг

Потребители

Ед.изм.

Тариф ТОО "МАЭК-Казатомпром" (без НДС)

Тариф ГКП "КЖСА"    (без НДС)

Отпускной тариф    (без НДС)

Отпускной тариф          (с учетом НДС)

Питьевая вода

для населения

тенге/м3

123,50

85,70

209,20

234,30

для юридических лиц

тенге/м3

206,43

85,70

292,13

327,19

 

 

  Приложение №2

 

Тарифы на услуги снабжения технической водой через магистральные

трубопроводы (производство воды) для конечного потребителя.

 

Наименование услуг

Потребители

Ед.изм.

Тариф ТОО "МАЭК-Казатомпром" (без НДС)

Тариф ГКП "КЖСА"   (без НДС)

Отпускной тариф    (без НДС)

Отпускной тариф          (с учетом НДС)

Техническая  вода

для населения

тенге/м3

32,26

61,40

93,66

104,90

для юридических лиц

тенге/м3

81,97

61,40

143,37

160,57

 

 

 

                                                                  Администрация  ТОО «МАЭК-Казатомпром»

 

 

Действия с Документом